Logisnext Hokkaido Co., Ltd.

Head Office: 6-3-1 Ryutsu Center, Shiroishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 003-0030

Hokkaido Prefecture
Head Office Address: 6-3-1 Ryutsu Center, Shiroishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 003-0030
Phone: [+81](0)11-892-4149
Fax: [+81](0)11-892-3410
Sapporo Branch Address: 6-3-1 Ryutsu Center, Shiroishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 003-0030
Phone: [+81](0)11-892-4149
Fax: [+81](0)11-892-3410
Tomakomai Branch Address: 1-2-2 Akebono-cho, Tomakomai-shi, Hokkaido 059-1366
Phone: [+81](0)144-52-5539
Fax: [+81](0)144-52-5540
Ishikari Branch Address: 1-778-40 Shinko-nishi, Ishikari-shi, Hokkaido 061-3241
Phone: [+81](0)133-74-4149
Fax: [+81](0)133-74-5990
Asahikawa Branch Address: 10-5-5 Higashitakasu 4-Sen, Asahikawa-shi, Hokkaido 071-8154
Phone: [+81](0)166-55-4149
Fax: [+81](0)166-57-1522
Monbetsu Branch Address: 4-6-28 Minamigaoka-cho, Mmobetsu-shi, Hokkaido 094-0013
Phone: [+81](0)158-23-4149
Fax: [+81](0)158-23-4149
Hakodate Branch Address: 849-12 Nishikikyo-cho, Hakodate-shi, Hokkaido 041-0824
Phone: [+81](0)138-49-4149
Fax: [+81](0)138-49-0094
Kushiro Branch Address: 4-11 Katsuragi, Kushiro-cho, Kushiro-gun Hokkaido 088-0621
Phone: [+81](0)154-41-4149
Fax: [+81](0)154-42-6698
Obihiro Sales Office Address: 1-6-3 Nishi 19-Jo Kita, Obihiro-shi, Hokkaido 080-2459
Phone: [+81](0)155-66-4149
Fax: [+81](0)155-66-4151

Logisnext Tohoku Co., Ltd.

Head Office: 3-2-8 Oroshimachi-Higashi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi 984-0002

Aomori Prefecture
Hachinohe Branch Address: 5-20-4 Hattaro, Hachinohe-shi, Aomori 039-1168
Phone: [+81](0)178-20-1352
Fax: [+81](0)178-20-1377
Aomori Branch Address: 3-11-6 Myoken, Aomori-shi, Aomori 030-0121
Phone: [+81](0)178-20-1352
Fax: [+81](0)178-20-1377
Iwate Prefecture
Morioka Branch Address: 10-4 Oaza-Hiromiyasawa, Yahaba-cho, Shiwa-gun, Iwate 028-3621
Phone: [+81](0)19-697-7761
Fax: [+81](0)19-697-7760
Miyako Sales Office Address: 4-1-2 Odori, Miyako-shi, Iwate 027-0083
Phone: [+81](0)193-77-5217
Fax: [+81](0)193-77-5218
Akita Prefecture
Akita Branch Address: 3-6-39 Sotoasahikawa Yatsuyanagi, Akita-shi, Akita 010-0802
Phone: [+81](0)18-868-5060
Fax: [+81](0)18-868-5167
Miyagi Prefecture
Head Office Address: 3-2-8 Oroshimachi-higashi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi 984-0002
Phone: [+81](0)22-288-0911
Fax: [+81](0)22-288-0915
Sendai Branch Address: 3-2-8 Oroshimachi-higashi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi 984-0002
Phone: [+81](0)22-288-0901
Fax: [+81](0)22-288-0905 5
Osaki Sales Office Address: 150-1 Aza-Kamifurukawa, Furukawa, Osaki-shi, Miyagi 989-6223
Phone: [+81](0)229-21-0677
Fax: [+81](0)229-21-0678
Ishinomaki Branch Address: 2-5-4 Matsunami, Ishinomaki-shi, Miyagi 986-0028
Phone: [+81](0)225-96-1834
Fax: [+81](0)225-94-2819
Kesennuma Branch Address: 23-6 Matsuzaki Osaki, Kesennuma-shi, Miyagi 988-0131
Phone: [+81](0)226-22-9277
Fax: [+81](0)226-22-9276
Yamagata Prefecture
Yamagata Branch Address: 1000-25 Oaza-Araya, Tendo-shi, Yamagata 994-0054
Phone: [+81](0)23-658-3010
Fax: [+81](0)23-658-3012
Tsuruoka Sales Office Address: Room 6, 2-26 Hiyoridamachi, Tsuruoka-shi, Yamagata 997-0016
Phone: [+81](0)80-1847-1869
Fax: [+81](0)235-24-8180
Fukushima Prefecture
Koriyama Branch Address: 28 Aza-Minamikawata, Kamiyukiai, Tamuramachi, Koriyama-shi, Fukushima 963-0724
Phone: [+81](0)24-943-0431
Fax: [+81](0)24-943-6794
Iwaki Branch Address: 6-11 Chubu Kogyo-danchi, Iwaki-shi, Fukushima 972-8338
Phone: [+81](0)246-44-2771
Fax: [+81](0)246-44-2764
Fukushima Branch Address: 9-1 Aza-Kofukada, Iizakamachi Hirano, Fukushima-shi, Fukushima 960-0231
Phone: [+81](0)24-543-1495
Fax: [+81](0)24-543-1503
Shirakawa Branch Address: 6-3 Oaza-Kayane Aza-Nagakihara, Shirakawa-shi, Fukushima 961-0004
Phone: [+81](0)248-21-0170
Fax: [+81](0)248-21-0173

Hokkaido Carrier Machine Co., Ltd.

Head Office: 13-7-11 hassamu 16jyou, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 063-0836
Phone: [+81](0)11-661-0595
Fax: [+81](0)11-669-5355

Hokkaido Nissan Motor Co., Ltd.

Head Office: 1-2-5 19jyou-higashi, Higashi-ku kita, Sapporo-shi, Hokkaido 065-0019
Phone: [+81](0)11-711-2323
Fax: [+81](0)11-711-3413

UD Trucks Doto Co., Ltd.

Head Office: 1-3-12 21jyou-kita, Nishi, Obihiro-shi, Hokkaido 080-2461
Phone: [+81](0)155-37-2271
Fax: [+81](0)155-37-2619

Iwate UniCarriers Sales Corporation

Head Office: 5-99-2 Oaza Nishi-tokuda, Yabe-cho, Shiwa-gun, Iwate 028-3603
Phone: [+81](0)19-611-2349
Fax: [+81](0)19-611-2339

Akita UniCarriers Sales Corporation

Head Office: 207-38 Oshojiro, Terauchi-ku, Akita -shi, Akita 011-0908
Phone: [+81](0)18-846-6511
Fax: [+81](0)18-857-1455

Fukushima Nissan Motor Co., Ltd.

Head Office: 2-32 Kita-cho, Fukushima-shi, Fukushima 960-8102
Phone: [+81](0)24-523-2111
Fax: [+81](0)24-523-2119